Data: 25.09.2018

A N U N T

Ședința pentru discutarea propunerilor și observațiilor formulate pe marginea proiectului de ordin va avea loc la sediul ANRE din str. Constantin Nacu, nr. 3, Bucureşti, Sala de Consiliu (etaj 6), în data de 02.10.2018, ora 10:00.

Participarea la această întâlnire va fi comunicată la adresa de e-mailsprgn@anre.ro, până în data de 28.09.2018, ora 14:00. Datorită spațiului limitat pe care îl avem la dispoziție, vă rugăm  să nu delegați mai mult de doi reprezentanți.

Data: 13.09.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin.

Propunerile și observațiile pe marginea modificărilor cuprinse în proiectul de act normativ, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate, la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail sprgn@anre.ro , cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 24.09.2018, ora 16.00.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat nu vor fi luate în considerare. Ședința în cadrul căreia se vor discuta observațiile și propunerile formulate pe marginea prezentului document de discuție va avea loc la sediul ANRE la o data ce va fi comunicată ulterior.

Fisiere atasate