Data: 18.04.2019

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, care conține prevederi privind modul de considerare a prețului de achiziție a combustibilului și a prețului de achiziție a certificatelor de CO2 în fiecare semestru, respectiv dispozițiile tranzitorii aferente semestrului II 2019 privind modul de considerare a prețului de achiziție a combustibilului și a prețului de achiziție a certificatelor de CO2.

Observațiile și propunerile la proiectul de ordin se transmit, prin fax la nr. fax: 021.312.43.65 și pe adresele de e-mail: aurelia.paunescu@anre.ro, memilescu@anre.ro și rodica.manolescu@anre.ro.

Având în vedere necesitatea aplicării acestor prevederi la analizele ce urmează a fi efectuate pentru prețurile de referință pentru energia termică ce vor fi aplicate în semestrul II 2019, termenul final de transmitere a obsevatiilor si propunerilor este de 10 zile de la data publicarii pe site a prezentului document de discutie.

Fisiere atasate