Data: 13.03.2018.

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, emis in vederea respectarii prevederilor art. 8 alin. (6) și (61) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 1 din Ordinul ANRE nr. 38/2018 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi aferentă anului 2017.

Observatiile vor fi transmise pe e-mail la adresele   ion.dumitru@anre.ro,   mjisa@anre.ro si   nstanciu@anre.ro.

Avand in vedere ca procesul de regularizare pentru anul 2017 se realizeaza conform prevederilor legale in vigoare in perioada 1 aprilie -1 septembrie 2018, termenul final de transmitere a observatiilor este de 10 zile de la data publicarii pe site a proiectului de ordin.

Fisiere atasate