Data: 30.07.2015

Pe baza propunerii S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaş privind calendarul de rezervare de capacitate pentru anul gazier 2015-2016,  ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin,  elaborat in scopul stabilirii calendarului de desfăşurare a procesului de rezervare de capacitate de transport în punctele de intrare/ieşire în/din SNT pentru anul gazier 2015-2016.

Propunerile şi observaţiile pe marginea proiectului de ordin, însoţite de argumentaţia aferentă, vor fi transmise în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail drpptgn@anre.roşi în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65, până la data de 10 august 2015, ora 10.00.

Propunerile şi observaţiile pentru care nu au fost prezentate argumente nu vor fi luate în considerare la elaborarea formei finale a proiectului de ordin.

Fisiere atasate