Data: 24.02.2016

ANRE supune consultarii publice prezentul document al cărui obiect de reglementare îl constituie asigurarea condiţiilor de aplicare a CAM NC, definirea termenilor şi condiţiilor generale şi specifice aferente contractelor de transport anuale/trimestriale/lunare/zilnice care urmează a fi încheiate prin intermediul mecanismului de alocare de capacitate prevăzut de CAM NC, precum şi modalitatea de stabilire a limitei de credit acordate utilizatorilor de reţea ce intenţioneză să participe la licitaţiile pentru alocarea de capacitate.

Propunerile şi observaţiile pe marginea proiectului de ordin, însoţite de argumentaţia aferentă, vor fi transmise în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro , şi în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65, până la data de 29 februarie 2016, inclusiv.

Propunerile şi observaţiile pentru care nu au fost prezentate argumente nu vor fi luate în considerare la elaborarea formei finale a proiectului de ordin.

Data: 15.03.2016

Termenul de transmitere a propunerilor si observatiilor pe marginea prezentului proiect de ordin se prelungeste pana la data de 25 martie 2016, inclusiv.

Fisiere atasate