Data: 28.05.2020

In scopul armonizarii cadrului legislativ si in baza propunerilor primite din partea SNTGN Transgaz SA, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin in vederea actualizarii prevederilor Ordinului ANRE nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacităţii de transport în punctele de interconectare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de ordin, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise în format electronic și documente editabile, la adresele de e-mail sprgn@anre.ro si anre@anre.ro

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este data de 07.06.2020.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul editabil solicitat, sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate