Data: 04.11.2016

Pentru respectarea principiilor transparentei decizionale, în perioada 04 – 16 noiembrie 2016, ANRE supune procesului de consultare publică proiectul de ordin privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacităţii de transport în punctele de interconectare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României.

Proiectul de ordin a fost elaborat pornind de la propunerea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaş de modificare şi completare a Ordinului ANRE nr. 15/2016, iar pentru o mai clară înțelegere a modificărilor și completărilor operate asupra Odinului ANRE nr. 15/2016, proiectul de act normativ menționat anterior este însoțit de o versiune a acestuia în cadrul căreia sunt evidenţiate modificările şi completările propuse.

Propunerile şi observaţiile pe marginea proiectului de ordin, însoţite de argumentaţia aferentă, vor fi transmise în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro, şi în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65, până la data de 16 noiembrie 2016, inclusiv.

Ședința pentru dezbaterea propunerilor și observațiilor formulate este programată în data de 17 noiembrie 2016, ora 14.00, la sediul ANRE din București, str. Constantin Nacu nr. 3 sector 2, Sala Jean Constantinescu (fosta Sala Verde).

Fisiere atasate