Data: 31.12.2015

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin prin care se urmărește introducerea unei serii de derogări de la prevederile unora dintre articolele Ordinul ANRE nr. 160/2015, pentru o perioadă limitată, respectiv până la data de 1 aprilie 2016, pentru a evita blocajele de natură comercială și financiară care ar apărea în situația neaplicării corecte a prevederilor Codului rețelei.

Propunerile şi observaţiile pe marginea proiectului de ordin supus consultării publice, însoţite de argumentaţia aferentă, vor fi transmise în format electronic (fişier Word), la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro, precum şi în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65, până la data de 10 ianuarie 2016, inclusiv.

Propunerile şi observaţiile pentru care nu au fost prezentate argumente nu vor fi luate în considerare în forma finală a proiectului de ordin.  privind stabilirea unor măsuri provizorii referitoare la implementarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, care va fi prezentată Comitetului de Reglementare al ANRE.

Dezbaterea propunerilor şi observaţiilor primite în urma consultării publice va avea loc, la sediul ANRE, în data de 11 ianuarie 2016, ora 14.00.

Fisiere atasate