Data: 02.02.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, având în vedere separarea juridică, organizatorică și funcțională, începând cu data de 1 aprilie 2018, a operatorului sistemului de înmagazinare de operatorul economic integrat pe verticală SNGN ROMGAZ SA, realizată potrivit prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare precum și perspectiva modificării de fond a metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor reglementate pentru activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale ca urmare a derulării practice a procesului de separarea juridică.

Propunerile și observațiile, însoțite de argumentația aferentă, se transmit la ANRE prin fax la nr. 021.312.43.65 sau la sediul din strada C-tin Nacu, nr. 3, sector 2, și prin e-mail, în format electronic (documente Word), la adresa dt@anre.ro.

Termen de primire a propunerilor și observațiilor data de 12 februarie 2018, ora 1630, urmând ca ședința publică de dezbatere a propunerilor și observațiilor primite să aibă loc la sediul ANRE în data 15 februarie 2018, ora 1300.

Fisiere atasate