Data: 14.02.2019

ANRE spunue consultarii publice prezentul proiect de ordin, varianta rezultata in urma analizarii si prelucrarii observatiilor primite în cadrul procesului de consultare publica anterioar.

Procedura stabilește modul de desfășurare și etapele procesului de punere sub tensiune pentru perioada de probe a unităților generatoare, conținutul testelor de verificare a conformității și etapele procesului de certificare a conformității unităților generatoare cu cerințele tehnice de racordare a acestora la rețelele electrice de interes public.

Conformitatea unităților generatoare cu cerințele tehnice privind racordarea acestora la rețelele electrice de interes public este dovedită prin emiterea de către operatorul de rețea relevant a certificatului de conformitate, care atestă respectarea de către unitățile generatoare a cerințelor tehnice corespunzătoare categoriei și tipului din care fac parte.

Părțile interesate sunt invitate să transmită, în scris, observațiile/ propunerile/ sugestiile referitoare la proiectul de ordin supus consultării publice, prin fax la numerele 021.303.5610 (CNTEE Transelectrica SA) și 021.312.4365 (ANRE) precum și în format electronic editabil la adresele de e-mail: doina.ilişiu@transelectrica.ro și srtee@anre.ro .

Termenul de transmitere a observaţiilor la documentul supus consultării publice este de 10 de zile de la data publicării pe site a przentului proiect de ordin.

Fisiere atasate