Data: 22.08.2016

Pentru respectarea principiilor privind transparenta decizionala, precum si a prevederilor Legii  nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, prin care se urmareste stabilirea unui cadru de reglementare pentru desemnarea de catre ANRE a unui operator economic titular al licentei de operare a sistemului de distributie a gazelor naturale pentru operarea unui alt sistem de distributie a gazelor naturale dintr-o anumita zona delimitata – unitate administrativ-teritoriala.

Eventualele propuneri si observatii pe marginea prezentului proiect de ordin pot fi transmise la adresa de e-mail darag@anre.ro, pana cel tarziu in data de 02.09.2016, inclusiv.

Fisiere atasate