Data: 05.07.2018

ANRE supune consultării publice, în perioada 05.07.2018 – 16.07.2018, prezentul proiect Procedură si de Convenție, înaintate de Societatea HUMINTRADE S.R.L.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectelor menționate, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate, la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail: sprgn@anre.ro, cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 16 iulie 2018, inclusiv.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat, precum și cele transmise ulterior termenului specificat, nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate