Data: 13.02.2017

În aplicarea prevederilor art. 90 și art. 189 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare si pentru completarea si actualizarea cadrului de reglementare existent, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de regulament, document care stabilește modul de organizare și desfășurare a activității de investigare pe care autoritatea competenta este abilitată să o efectueze. 

Prevederile regulamentului se aplică persoanelor fizice, inclusiv persoanelor fizice autorizate și persoanelor juridice, titulare ale unei licenţe în domeniul energiei, în vederea realizării investigațiilor care vizează funcționarea pieței angro de energie electrică și gaze naturale.

Observatiile si propunerile se transmit prin email, la adresa gisela.corici@anre.ro.

Termenul de transmitere a observatiilor si propunerilor este de 10 zile calendaristice de la data afisarii pe site a prezentului document de discutie.

Document aprobat prin Ordinul 25/30.03.2017.

Fisiere atasate