Data: 29.11.2016

În concordanță cu procesul de actualizare şi revizuire a cadrului de reglementare în domeniul gazelor naturale și pentru respectarea principiilor privind transparența decizională, ANRE supune consultării publice prezentul proiect de Regulament.

Proiectul regulamentului pentru racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale se adresează operatorilor economici titulari ai licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale (OSD), operatorilor economici autorizați ANRE pentru proiectarea și executarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale, tip PDSB și EDSB, precum şi solicitanţilor care doresc racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale.

Opiniile, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ publicat se transmit, prin e-mail, la adresa: darag@anre.ro, sistematizate în cadrul unui fișier în format word, conținând un tabel, având pe coloane: nr. crt., text inițial, text propus, motivație.

Termenul de transmitere a opiniilor, propunerilor și observațiilor este 10 de zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului de regulament.

Document aprobat prin Ordinul 02/18.01.2017.

Fisiere atasate