Data: 29.11.2016

În concordanță cu procesul de actualizare şi revizuire a cadrului de reglementare în domeniul gazelor naturale și pentru respectarea principiilor privind transparența decizională, ANRE supune consultării publice prezentul proiect de Regulament.

Proiectul regulamentului pentru racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale se adresează operatorilor economici titulari ai licenței de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale (OTS), operatorilor economici autorizați ANRE pentru proiectarea și executarea sistemelor de transport al gazelor naturale, tip PT și ET, precum şi solicitanţilor care doresc racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale.

Opiniile, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ publicat se transmit, prin e-mail, la adresa: darag@anre.ro, sistematizate în cadrul unui fișier în format word, conținând un tabel, având pe coloane: nr. crt., text inițial, text propus, motivație.

Termenul de transmitere a opiniilor, propunerilor și observațiilor este 10 de zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului de regulament.

 

Fisiere atasate