Data: 02.08.2017.

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de decizie, elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1719/2016 al Comisiei din 26 septembrie 2016, potrivit caruia toți operatorii de transport si de sistem din cadrul ENTSO-E elaboreaza în comun propunerea privind metodologia de furnizare a datelor privind producția și consumul pentru stabilirea modelului comun de rețea pentru perioadele de alocare a capacităților pe termen lung, si o transmit spre aprobare tuturor autorităților de reglementare din cadrul Uniunii Europene.

Observatiile se transmite atat prin fax (nr. fax: 021.312.43.65, cat si in format electronic editabil, la adresele de e-mail: gabriela.munteanu@anre.ro si alina.poanta@anre.ro  

Termenul final de transmitere a observatiilor este de 15.09.2017.

Fisiere atasate