Data: 25.07.2019

ANRE supune consultarii publice prezentul document de discutie, care reprezinta propunerea de revizuire a  Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile de energie prin certificate verzi, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 52/2016. ca urmare a modificării cadrului legislativ prin intrarea în vigoare a prevedeerilor Legii nr. 184/2018 pentru aprobarea OUG nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta Metodologie are în vedere actualizarea datelor și informațiilor solicitate prin reglementările ANRE, modificate/completate în cursul anului 2018, respectiv 2019 privind sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie (E-SRE), stabilirea modului în care se realizează monitorizarea E-SRE produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând prosumatorilor, și a modului de tranzacționare a E-SRE si a CV tranzacționate prin contractele bilaterale de energie electrică pe piața centralizată pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi.

Propunerile si observatiile se transmit prin email pe adresa: sremonitorizare@anre.ro

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este data de 25.08.2019.

Fisiere atasate