Data: 09.07.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de metodologie, în vedere actualizării cadrului de reglementare privind stabilirea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate în conformitate cu prevederile art. II din Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative (Legea), în forma în care aceasta a fost adoptată de Parlamentul României – Plx 198/2017 potrivit cărora ANRE stabilește până la data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a Legii, prin ordin, cota anuală obligatorie de achiziție de certificate verzi estimată aplicabilă de la data intrării în vigoare a acestuia, ținând cont de consumul final estimat de energie electrică pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordinului și până la 31 decembrie 2018.

Observatiile se vor transmite prin email,  pe adresele de e-mail ion.dumitru@anre.ro, mjisa@anre.ro, nstanciu@anre.ro.

Având în vedere intervalul scurt de timp pentru aprobarea proiectului de metodologie, termenul final de transmitere a observațiilor este de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site a prezentului document de discuție.

Fisiere atasate