Data: 23.11.2016

Pentru respectarea principiilor transparentei decizionale, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de metodologie, document elaborat de SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş, cu luarea în considerare a propunerilor şi observaţiilor, primite în urma procesului de consultare publică a proiectului iniţial şi a discuţiilor de lucru purtate cu reprezentanţii ANRE, considerate de SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş ca fiind necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin, în conformitate cu legislaţia aplicabilă la nivel naţional şi al Uniunii Europene, privind echilibrarea reţelei de transport gaze naturale.

Propunerile şi observaţiile se transmit prin e-mail, sub formă de document în format Word, la adresa drpptgn@anre.ro şi prin fax la nr. 021.312.43.65.

Termenul de primire a propunerilor şi observaţiilor este data de 5 decembrie 2016, ora 1630, iar şedinţa pentru dezbaterea acestora este programată în data de 8 decembrie 2016, ora 1100, la sediul ANRE din Bucureşti, Str. Constantin Nacu, nr.3, sector 2.

Fisiere atasate