Data: 09.08.2017.

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de norma tehnica, care implementează prevederile legislației europene, respectiv ale Regulamentul (UE) nr. 2016 /1388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de reţea privind racordarea consumatorilor  și care are ca scop stabilirea cerinţelor tehnice minimale pentru racordarea la rețea a locurilor de consum racordate la sistemul de transport, a instalațiilor de distribuție racordate la sistemul de transport, a sistemelor de distribuție, inclusiv a sistemelor de distribuție închise și a unităților consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis, pentru a furniza servicii de consum comandabil către operatorii de rețea relevanți și OTS.

Observaţiile se vor transmite la numarul de fax: 021.327.8152 şi în format electronic, editabil, la adresele de email : adrian.stoian@anre.ro și doina.ilisiu@transelectrica.ro.

Termenul final de transmitere a observaţiilor privind documentul în discuţie este data de 04.09.2017.

Fisiere atasate