Data: 12.09.2016

Având în vedere circumstanțele legislative introduse de Legea nr. 123/2012 prin care a fost abrogata   Legea gazelor nr. 351/2004 în temeiul si in executarea careia au fost emise normele tehnice aprobate prin Ordinul ANRE nr.5/2009 si in aplicarea principiilor transparenței decizionale, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de act normativ.

Eventualele propuneri si observatii pe marginea acestui proiect, insotite de adresa de inaintare, se transmit in format Word, la adresa de email darag@anre.ro, pana la data de 30.11.2016.

Fisiere atasate