Data: 07.06.2016

Pentru respectarea principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică, în perioada 7 – 16 iunie 2016, prezentul proiect de ordin.

Propunerile şi observaţiile pe marginea proiectului de ordin, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro, şi în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65, până la data de 16 iunie 2016, ora 1000.

Ședința pentru dezbaterea propunerilor și observaţiilor formulate este programată în data de 17 iunie 2016, ora 1100, la sediul ANRE din București, str. Constantin Nacu nr. 3 sector 2.

Propunerile şi observaţiile pentru care nu au fost prezentate argumente nu vor fi luate în considerare la elaborarea formei finale a proiectului de ordin al ANRE.

Fisiere atasate