Data: 04.08.2016

ANRE supune consultarii publice revizuirea metodologiei  aprobată prin Ordinul ANRE nr. 21/2013.

Metodologia prevede un set de reguli și principii pentru stabilirea și aplicarea tarifelor de distribuție de către operatorul de distribuție, aduce precizări cu privire la asimilarea serviciului de conexiune și/sau transformare prestat de producătorii de energie electrică în stațiile proprii de 110 kV cu serviciul de distribuție a energiei electrice active și cu privire la conținutul contractelor de distribuție a energiei electrice încheiate de către un operator de distribuție, altul decât cel concesionar.

Opiniile, propunerile si observatiile se transmit în format word, sub formă de tabel avand rubricile: Nr. crt, Text initial, Text propus, Motivatie, prin e-mail la adresa: sred@anre.ro .

Termenul de primire a observatiilor: 05.09.2016.

Document aprobat prin Ordinul ANRE nr. 102/2016

Fisiere atasate