Data: 09.12.2015

ANRE supune consultarii publice modificarea anexei 3 la Ordinul 140/2015, modificare impusa in vederea asigurarii unei echivalente in tratamentul recunoasterii costurilor asociate operatiunilor de montare/demontare a echipamentelor/sistemelor de măsură, precum și nr. maxim de ore admis pentru fiecare operațiunie.

Propunerile, sugestiile şi opiniile pe marginea proiectului de ordin pot fi transmise în scris, la sediul ANRE din Bucureşti, strada Constantin Nacu, nr. 3, sector 2, sau pe fax la nr. 021.312.43.65 şi prin e-mail la adresa drpptgn@anre.ro, până cel târziu în data de 18 decembrie 2015, ora 12.00.

Fisiere atasate