Data: 06.07.2016

ANRE supune consultarii publice prezenta propunerea de modificare și completare a  Regulamentului  aprobat prin Ordinul ANRE nr.114/2013.

Modificarea a fost generata de:

  • transpunerea la nivel national a prevederilor Regulamentului Delegat (UE) 2015/2402 al Comisiei de revizuire a valorilor de referință armonizate ale eficienței pentru producția separată de energie electrică și termică, în aplicarea Directivei 2012/27/UE  și de abrogare a Deciziei 2011/877/UE ceea ce implică înlocuirea Ordinului ANRE nr. 38/2012 cu un nou Ordin pentru aprobarea valorilor de referinţǎ armonizate ale eficienţei pentru producerea separatǎ de energie electricǎ, respectiv energie termicǎ şi factorilor de corecţie aplicabili la nivel naţional, dar și modificări în calculul de Autoevaluare pentru calificare;
  • necesitatea unor clarificări/completări privind cerințele, documentația necesară pentru înregistare/calificare și procedurile de calcul prevăzute în Regulament;
  • necesitatea corelării cu prevederile Ordinului  ANRE nr. 4/2016,  referitor la producătorii în cogenerare beneficiari  ai schemei de sprijin în cazul cărora s-a declarat falimentul.

Observatiile si propunerile se transmit prin fax (021-312.43.65) si prin email, la adresele: rconstantinescu@anre.ro memilescu@anre.rocristian.jalba@anre.ro

Termenul final de transmitere a observatiilor si propunerilor – 04.08.2016.

Document aprobat prin Ordinul ANRE nr. 49/2016

Fisiere atasate