Data: 30.04.2015

Intrarea în vigoare a Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 12/2015, care prevede la art. 10 alin. (5) faptul că activităţile de furnizare și de trading a energiei electrice se pot desfăşura în România de către o persoană juridică din statele membre ale Uniunii Europene fără ca aceasta să deţină licenţa acordată de ANRE, a condus la necesitatea detalierii printr-o  reglementare subsecventă a modului de confirmare de către ANRE a acestui drept.

Avand in vedere principiile transparentei decizionale, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de procedura, document care stabileşte condiţiile în care ANRE confirmă dreptul de participare a unui solictant persoană juridică străină, având sediul social în unul dintre celelalte state membre ale Uniunii Europene, la piețele de energie electrică din România, condiţiile de încetare a drepturilor confirmate de ANRE, precum si condiţiile ce trebuie îndeplinite de persoana juridică străină având sediul social în unul dintre celelalte state membre ale Uniunii Europene, care a primit de la ANRE confirmarea privind dreptul de participare la piețele de energie electrică din România, pe durata de valabilitate a confirmării.

Propunerile si observatiile la prezentul proiectul de ordin se vor transmite pe adresa de email:     licente.ee@anre.ro, pana pe data de 15 mai 2015, inclusiv.

Document aprobat prin Ordinul ANRE nr.91/17.06.2015.

Fisiere atasate