Data: 08.10.2018

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (6) și (61) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. III din Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de procedura.

Propunerile si observatiile se transmit prin email, la adresele ion.dumitru@anre.ro, mjisa@anre.ro  si nstanciu@anre.ro

Termenul final de transmitere a observiatiilor este de 10 zile de la data publicarii pe site a proiectului de procedura.

Document aprobat prin Ordinul 187/07.11.2018

Fisiere atasate