Data: 13.10.2016

În concordanță cu procesul de actualizare şi revizuire a cadrului de reglementare în domeniul gazelor naturale și pentru respectarea principiilor privind transparența decizională, ANRE supune consultării publice prezentul proiect de Regulament.

Prezentul proiect de act normativ stabilește etapele şi condițiile privind racordarea solicitanților la sistemul de transport a gazelor naturale printr-un proces unitar, transparent și nediscriminatoriu si se aplică relaţiilor dintre operatorii economici titulari ai licenței de operare.

Opiniile, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ publicat se transmit, prin e-mail, la adresa: darag@anre.ro, sistematizate în cadrul unui fișier în format word, conținând un tabel, având pe coloane: nr. crt., text inițial, text propus, motivație.

Termenul de transmitere a opiniilor, propunerilor și observațiilor este 30 de zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului de regulament.

Fisiere atasate