Data: 19.06.2017

Pentru respectarea principiilor transparentei decizionale, ANRE supune consultarii publice prezentele documente de discutie elaborate de Bursa Română de Mărfuri S.A. si inaintate ANRE spre aprobare/avizare.

Propunerile și observațiile pe marginea documentelor propuse, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate, la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro, cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 03.07.2017 ora 1600.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat nu vor fi luate în considerare la elaborarea formei finale a documentelor.

Ședința pentru dezbaterea propunerilor și observațiilor formulate este programată în data de 06.07.2017, ora 10.00, la sediul ANRE din București, str. Constantin Nacu nr. 3 sector 2.

Fisiere atasate