Data: 21.10.2016

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect, document de discutie, rezultat in urma finalizarii primei faze a consultarii publice desfasurata in perioada 29.06. – 31.07. 2015 si a analizei observațiilor, propunerilor și punctelor de vedere primite.

Propunerile și observațiile, însoțite de motivarea acestora, vor fi transmise, în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail darag@anre.ro, și în formă scrisă, la nrumărul de fax 021/312.43.65, până la data de 04.11.2016, inclusiv.

Propunerile și observațiile transmise ulterior acestei date nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate