Data: 10.12.2015

Având în vedere importanţa acestui tip de contract pentru piaţa de gaze naturale din România și  în vederea fundamentării deciziei cu privire la avizarea sau nu a acestuia,  ANRE supune procesului de consultare publică prezentul proiect, elaborat de S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaş.

Propunerile şi observaţiile pe marginea documentului supus consultării publice, însoţite de argumentaţia aferentă, vor fi transmise în format electronic (document Word), la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro, şi în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65, până la data de 21 decembrie 2015, inclusiv.

Propunerile şi observaţiile pentru care nu au fost prezentate argumente nu vor fi luate în considerare în procesul de avizare, de către ANRE, a Contractului-tip de cumpărare a gazelor naturale de echilibrare.

Fisiere atasate