Data: 16.09.2016

ANRE supune consultarii publice proiectul de ordin privind prorogarea termenelor prevzaute la art. 5 alin. (2) lit. b) şi lit. c) şi art. 7 alin. (1) şi alin. (3) lit. b) din Procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare aprobată prin Ordinul nr. 115/2013, care are în vedere prorogarea termenelor actuale referitoare la constituirea documentației de acreditare în anul 2016, în scopul accesării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, până la 31 decembrie 2016, de către operatorii economici care au demarate investiții în noi unități de cogenerare.

Observatiile si propunerile la acest document se pot transmite pana la data de 25.09.2016, prin fax si  pe adresele de e-mail:  memilescu@anre.ro, cristian.jalba@anre.ro .

Document aprobat prin Ordinul ANRE nr.53/2016

Fisiere atasate