Data: 14.03.2019

ANRE supune consultarii publice documentele elaborate de către CNTEE Transelectrica SA în calitatea sa de operator de transport și de sistem (OTS) al sistemului electroenergetic din România, în baza prevederilor articolelor 36 și 39 ale Regulamentului (UE) 2017/2196 al Comisiei din 24 noiembrie 2017 de stabilire a unui cod de rețea privind starea de urgență și restaurarea sistemului electroenergetic, care conține un set comun de principii și de cerințe minime pentru procedurile și acțiunile care trebuie întreprinse în mod specific în cazul stărilor de urgență, de colaps și de restaurare.

Observatiile se transmit prin fax, nr. fax: 021.312.43.65 și în format electronic, editabil, la adresa de email: srpee@anre.ro

Termenul final de transmitere a observatiilor este de 30 zile de la data publicarii pe site a proiectului.

Fisiere atasate