Data: 06.03.2020

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, având în vedere circumstanțele legislative introduse de Legea 123/2012 care au abrogat dispozițiile  Legii gazelor nr. 351/2004 în baza cărora a fost emis Ordinul ANRE nr. 32/2012, precum și pentru respectarea principiilor și regulilor statuate de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care impun abrogarea expresă a ordinului în cauză, corelativ cu emiterea unei noi reglementări în temeiul legislației primare în vigoare.

Opiniile, propunerile și observațiile referitoare la proiectul publicat se pot transmite prin e-mail, la adresa darag@anre.ro.

Termenul final de transmitere a opiniilor, propunerilor și observațiilor este data de 06.04.2020.

Fisiere atasate