Data: 23.12.2016

Având în vedere prevederile din Codul Rețelei potrivit cărora operatorii economici  pot înainta Autorității Competente, în scris, propuneri de amendare a Codului rețelei si pentru respectarea principiilor privind transparenta decizionala, ANRE supune consultarii publice, în perioada 23.12.2016-27.01.2017, prezentul document de discutie.  

Propunerile și observațiile pe marginea propunerilor formulate de S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise la ANRE, în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro, și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până la data de 27.01.2017 ora 1400.

Ședința pentru dezbaterea propunerilor și observațiilor formulate pe marginea propunerilor referitoare la modul de determinare a prețului mediu ponderat pentru vânzarea/cumpărarea cantităților de gaze naturale care fac obiectul dezechilibrelor zilnice este programată să aibă loc în data de în data de 03.02.2017, ora 10.00 , la sediul ANRE din București, str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2.

Propunere suplimentara de modificare a art. 102-1025 din Codul Rețelei referitoare la calculul prețului mediu ponderat

Propunerile și observațiile pe marginea propunerii suplimentare formulată de S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. prin adresa nr. DG3071/20.01.2017, înregistrată la ANRE sub nr. 4152/25.01.2017, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise la ANRE, în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro, și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până la data de 02.02.2017 ora 1400.

Ședința pentru dezbaterea propunerilor și observațiilor formulate este programată în data de 03.02.2017, ora 1000, la sediul ANRE din București, str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat nu vor fi luate în considerare la elaborarea formei finale a proiectului de ordin.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat nu vor fi luate în considerare la elaborarea formei finale a proiectului de ordin.

Fisiere atasate