Data: 19.05.2014

ANRE supune consultarii publice prezentul document de discutie, care a fost elaborat din necesitatea de preluare și aplicare la nivel național, într-o primă etapă, a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie –  REMIT și Deciziei ACER nr. 01/2012 cu privire la formatul de înregistrare în conformitate cu prevederile articolului 9 (3) din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011.

Observatiile si comentariile se transmit la adresele de e-mail EE_remit_anre@anre.ro și GN_remit_anre@anre.ro ca documente Word pana pe data de 30 mai 2014.

Fisiere atasate