Data: 31.07.2015

În aplicarea cerintelor privind transparenţa decizională, ANRE supune consultarii publice  propunerea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. de modificare şi completare a Codului reţelei pentru SNT.

Propunerile şi observaţiile pe marginea documentului supus consultarii publice, însoţite de argumentaţia aferentă, vor fi inserate in macheta tabelului centralizator al propunerilor si observatiilor formulate in cadrul procesului de consultare publica (utilizand fisierul Word publicat pe website-ul ANRE) si vor fi transmise în format electronic (fisierul Word completat), atat la ANRE, la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro, cat si la S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Medias, la adresa de e-mail cezar.batusar@transgaz.ro, precum şi în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65, până la data de 17 august 2015, inclusiv.

Propunerile şi observaţiile pentru care nu au fost prezentate argumente nu vor fi luate în considerare la elaborarea ordinului pentru aprobarea modificarilor si completarilor aduse Codului retelei pentru SNT.

Fisiere atasate