Data: 26.11.2018

In perioada 26.11.2018 – 06.12.2018, ANRE supune consultarii publice prezentele documente de discutie transmise de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) S.A.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectelor menționate, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate, la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail: sprgn@anre.ro, cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 6 decembrie 2018, ora 16:00.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat, precum și cele transmise ulterior termenului specificat, nu vor fi luate în considerare.

Documentele au fost aprobate prin Ordinul ANRE 223/2018 si Avizele ANRE 61-64/2018.

Fisiere atasate