Data: 22.10.2019

ANRE supune consultarii publice prezentul document de discutie, care a fost elaborat de către către operatorii de transport și de sistem din regiunea de calcul al capacității SEE, în baza prevederilor articolului 16 din Regulamentul (UE) 2016/1719 din 26 septembrie 2016 de stabilire a unor orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung („Regulamentul FCA“), care are ca principal scop promovarea dezvoltarii unor pieţe la termen (anual şi lunar) lichide şi competitive pentru capacităţile de interconexiune, într-un mod coordonat în întreaga Europă şi să ofere participanţilor la piaţă posibilitatea acoperirii riscului asociat comerţului transfrontalier cu energie electrică.

Observatiile se transmit prim enmail, la adresa srpee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observațiilor este data de 20.11.2019.

Fisiere atasate