Data: 19.07.2018

ANRE supune consultarii publice propunerea de Contract de echilibrare și acces la PVT elaborata de  SNTGN, care completează cadrul contractual necesar punerii în aplicare a mecanismului de rezervare a capacității de transport separat, pe puncte de intrare în SNT și/sau puncte de ieșire din SNT, și utilizarea unui punct virtual central de tranzacționare (sistemul entry/exit cu PVT)

Propunerile și observațiile pe marginea modificărilor cuprinse în proiectul de act normativ, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate, la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail sprgn@anre.ro, cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 30.07.2018, ora 1600

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat nu vor fi luate în considerare.

Ședința în cadrul căreia se vor discuta observațiile și propunerile formulate pe marginea prezentului document de discuție va avea loc la sediul ANRE la o data ce va fi comunicată ulterior.

Fisiere atasate