Data: 10.03.2016

Având în vedere intervalul de timp extrem de scurt între data de 7 martie 2016 – data primirii de către ANRE a propunerii S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. privind modificarea şi completarea Ordinului ANRE nr. 1/2016 privind stabilirea unor măsuri provizorii referitoare la implementarea Codului rețelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale – şi data de 1 aprilie 2016 – data la care Ordinul nr. 1/2016 îşi încetează aplicabilitatea, procesul de consultare publică pe marginea acestei propuneri a S.N.T.G.N. TRANSGAZ se va desfăşura în regim de urgenţă.

În acest context,  ANRE supune procesului de consultare publică, în perioada 10 – 21 martie 2016, propunerea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. privind modificarea şi completarea Ordinului ANRE nr. 1/2016.

Propunerile şi observaţiile pe marginea propunerii S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. supusă consultării publice, însoţite de argumentaţia aferentă, vor fi transmise în format electronic, la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro, precum şi în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65, până la data de 21 martie 2016, ora 16.00.

Propunerile şi observaţiile pentru care nu au fost prezentate argumente nu vor fi luate în considerare în procesul de analiză a propunerii S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

Dezbaterea propunerilor şi observaţiilor primite în urma consultării publice va avea loc, la sediul ANRE, în data de 22 martie 2016, ora 10.00.

Fisiere atasate