Data: 10.02.2016

În aplicarea principiilor transparenţăei decizionale,  ANRE supune procesului de consultare publică propunerea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. privind Metodologia de alocare, către utilizatorii rețelei, a diferenței între cheltuielile și veniturile rezultate din acțiunile de echilibrare.

Propunerile şi observaţiile pe marginea propunerii de Metodologie supusă consultării publice, însoţite de argumentaţia aferentă, vor fi transmise în format electronic (document Word), la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro, precum şi în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65, până la data de 22 februarie 2016, inclusiv.

Propunerile şi observaţiile pentru care nu au fost prezentate argumente nu vor fi luate în considerare în versiunea finală a Metodologiei de alocare, către utilizatorii reţelei, a diferenţei dintre cheltuielile şi veniturile rezultate din acţiunile de echilibrare ce va fi prezentată Comitetului de reglementare al ANRE.

Fisiere atasate