Data: 01.09.2016

Pentru respectarea principiilor privind transparența decizională, ANRE derulează, în perioada 01 – 15.09.2016, procesul de consultare publică pe marginea propunerii formulate de S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

Propunerile și observațiile pe marginea propunerii S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. de modificare și completare a Codului rețelei pentru SNT – versiunea III revizuită la data de 29 august 2016, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise atât ANRE cât şi S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., în format electronic (documente Word), la adresele de e‑mail drpptgn@anre.ro (ANRE) şi cabinet@transgaz.ro (S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.), precum și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65 (ANRE) şi la numărul de fax 0269/83.90.29 (S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.), până la data de 15.09.2016, ora 16.00.

Ședința pentru dezbaterea propunerilor și observațiilor formulate este programată în data de 19.09.2016, ora 10.00, la sediul ANRE din București, str. Constantin Nacu nr. 3 sector 2.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente, cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat și/sau cele transmise după termenul limită de transmitere prevăzut mai sus nu vor fi luate în considerare la elaborarea formei finale a proiectului de ordin.

Fisiere atasate