Data: 03.07.2017.

Având în vedere că, la data de 1 ianuarie 2019, începe cea de-a patra perioadă de reglementare, ANRE supune consultarii publice propunerea de revizuire a principiilor care stau la baza metodei de calcul al tarifelor pentru serviciul de distrbutie a energiei electrice, stabilite in metodologia aprobata prin Ordinul 72/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Scopul acestei revizuiri este acela de a crește gradul de exigență privind includerea costurilor justificate aferente serviciului, precum și a unor costuri noi care derivă din noile obligații legale ale operatorilor, ca de exemplu implementarea sistemelor de măsurare inteligentă, precum și din necesitatea reanalizării mecanismelor stimulative având în vedere progresul înregistrat anterior în privința eficientizării serviciului.

Observațiile și propunerile se transmit prin e-mail, la adresa sred@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observațiilor este 14 august 2017, inclusiv.

Fisiere atasate