Data: 20.10.2020

ANRE supune consultarii publice prezentul raport, elaborat de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă pentru energie electrică (reformare).

Propunerile si observatiile vor fi transmise in scris, la adresa de e-mail: srpee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este data de 30.10.2020.

Fisiere atasate