Data: 31.07.2015

Pentru respectarea principiilor transparenței decizionale și având în vedere  importanţa acestui document  pentru piaţa de gaze naturale din România, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul Raport, document întocmit de S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A în aplicarea prevederilor Ordinului ANRE nr. 54/2014.

Propunerile şi observaţiile pe marginea documentului supus consultarii publice, însoţite de argumentaţia aferentă, vor fi transmise în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro, şi în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65, până la data de 17 august 2015, inclusiv.

Propunerile şi observaţiile pentru care nu au fost prezentate argumente nu vor fi luate în considerare în procesul de adoptare a deciziei ANRE privind aprobarea Raportului.

 

Fisiere atasate