Data: 29.06.2015

ANRE supune consultarii publice prezentul document de discutie, prin care sunt stabilite reguli şi cerinţe de ordin tehnic, tehnologic şi comercial, menite să asigure desfăşurarea proceselor de înmagazinare subterană a gazelor naturale în mod unitar, transparent şi nediscriminatoriu. Regulamentul se aplică operatorilor economici care deţin licenţă pentru desfăşurarea activităţilor de operare a sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, precum şi utilizatorilor acestor sisteme.

Observațiile și propunerile părților interesate se transmit la adresa de email darag@anre.ro, pana la data de 31.07.2015, orele 16.30.

Fisiere atasate