Data: 27.04.2015

ANRE supune consultarii publice prezentul document de discutie, care reprezinta forma revizuită a Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 129/2008.

Revizuirea a fost impusă de necesitatea armonizării documentului cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 şi ale Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Opiniile, propunerile si observatiile se transmit în format word, sub formă de tabel avand rubricile: Nr. crt, Text initial, Text propus, Motivatie, prin e-mail la adresa: sred@anre.ro . Termenul de primire a observatiilor: 27.05.2015

Fisiere atasate