ANRE reaminteşte tuturor participanţilor la piaţă obligaţia de a publica informaţii privilegiate în conformitate cu Articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (REMIT).
CINE?
Responsabilitatea pentru publicarea informaţiilor privilegiate revine în totalitate participanţilor la piaţă.
CE?
Participanţii la piaţă au obligaţia de a face publice informaţiile privilegiate pe care le deţin referitoare la capacitatea și utilizarea instalațiilor de producție, înmagazinare, consum sau transport de energie electrică sau de gaze sau la capacitatea și utilizarea instalațiilor de GNL, inclusiv indisponibilitatea planificată sau neplanificată a acestor instalații.
CUM şi CÂND?
Informaţiile privilegiate trebuie făcute publice de către participanţii la piaţă în mod efectiv și în timp util, potrivit art. 4 alin. (1) din REMIT.
Pentru respectarea prevederii de publicare într-o manieră efectivă, Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare în domeniul Energiei (ACER) recomandă respectarea elementelor minime de conţinut prevăzute pentru mesajele urgente de piaţă (urgent market messages/UMM), la capitolul 7.2.2 din Ghidul ACER de aplicare a REMIT (versiunea actualizată).
Pentru respectarea prevederii privind publicarea în timp util a informaţiilor privilegiate, aceasta trebuie realizată înainte de a efectua tranzacții cu produse energetice angro la care se referă aceste informații sau de a recomanda unei alte persoane tranzacţionarea cu respectivele produse energetice angro.
UNDE?
Există două modalităţi de publicare a informaţiilor privilegiate, respectiv:
1. pe platforme de publicare a informaţiilor privilegiate;
2. pe site-ul participantului la piaţă.
Ambele modalităţi de publicare a informaţiilor privilegiate trebuie să respecte art. 10 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1348/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 privind raportarea de date, pentru punerea în aplicare a articolului 8 alineatele (2) și (6) din REMIT, care prevede ca participanţii la piaţă care furnizează informaţii privilegiate pe site-urile lor sau prestatorii de servicii care furnizează astfel de informaţii în numele participanţilor la piaţă să ofere fluxuri web pentru a permite ACER să colecteze aceste date în mod eficient.
Potrivit art. 4 alin. (4) din REMIT, publicarea de informaţii privilegiate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 714/2009 sau Regulamentul (CE) nr. 715/2009, precum şi cu liniile directoare sau codurile de reţea adoptate în temeiul acestor regulamente, inclusiv Regulamentul (UE) nr. 543/2013, constituie o publicare simultană, completă și efectivă.
ACER consideră că pentru respectarea obligaţiei de publicare a informaţiilor privilegiate într-o manieră efectivă este necesar ca platformele de publicare sau site-ul participantului la piaţă (în cazul în care acesta este folosit ca loc de publicare a informaţiilor privilegiate) să respecte cerinţele minime prevăzute la capitolul 7.2.2. din Ghidul ACER de aplicare a REMIT.
Totodată, ACER apreciază că utilizarea platformelor de publicare a informaţiilor privilegiate ar permite accesul mai rapid la informațiile necesare pentru un număr mai mare de participanți la piață şi ar implica costuri administrative mai reduse pentru participanţii la piaţă comparativ cu publicarea pe site-ul propriu (având în vedere obligaţia de furnizare de fluxuri web).
ACER a publicat pe portalul REMIT o listă neexhaustivă de platforme de publicare a informaţiilor privilegiate, la adresa https://www.acer-remit.eu/portal/list-inside-platforms.
Amânarea publicării de informaţii privilegiate se poate realiza doar în mod excepţional, pentru a nu aduce atingere intereselor legitime ale participantului la piaţă, conform art. 4 alin. (2) din REMIT, care prevede ca participantul la piaţă să nu ia decizii cu privire la tranzacţionarea de produse energetice angro pe baza acestor informaţii, cu excepţia cazurilor ce se înscriu în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (4) pct. b) din REMIT. De îndată ce interesele legitime au încetat, participantul la piaţă trebuie să publice informaţiile privilegiate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din REMIT.
Participanţii la piaţă au obligaţia a raporta către ACER şi ANRE amânarea publicării informaţiilor privilegiate pe Platforma de notificare de pe Portalul REMIT al ACER.
Participanţii la piaţă au obligaţia de a completa în Formularul de înregistrare, secţiunea aferentă participantului la piaţa angro de energie, la înregistrarea în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie sau la actualizarea informaţiilor din acest Registru (conform Ordinului Preşedintelui ANRE nr. 1/2015), locul de publicare a informaţiilor privilegiate. Site-ul declarat ca loc de publicare a informaţiilor privilegiate de participanţii la piaţă trebuie să coincidă cu locul efectiv de publicare a informaţiilor privilegiate.
Detalii suplimentare aferente modalităţii de aplicare a obligaţiei de publicare a informaţiilor privilegiate se regăsesc la capitolul 7 din Ghidul de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (REMIT), ce se poate accesa la adresa https://documents.acer-remit.eu/category/guidance-on-remit/.