Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) intenționează să achiziționeze o licență soft de modelare, analiză și simulare, 48000000-8, conform specificațiilor tehnice anexate.

Denumire contract:

Furnizare licență soft de modelare, analiză și simulare

Data limita depunere oferta:

11.09.2023, ora 16.00

Tip anunt:

Cumpărări

directe

Tip  contract:

Furnizare

   

Cod si denumire CPV:

48000000-8 Pachete software și sisteme informatice (Rev. 2)

Valoare estimata,  fără TVA:

146.066,00 RON

 

Descriere contract:

Furnizare licență soft de modelare, analiză și simulare conform specificatiilor tehnice atasate.

 

Conditii referitoare la contract:

Furnizorul este obligat să ofere Achizitorului odată cu licența și suportul gratuit în modelare și simulare.

Plata se va efectua în termen de 30 zile de la data înregistrării facturii la sediul ANRE/ transmiterii facturii în format electronic prin sistemul national RO e-Factura, în conformitate cu Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante și numai după recepționarea produsului.

Fișiere atașate

ANUNT SITE

Specificații tehnice